Fundusze sołeckie i fundusz mieszkańców na 2020

Po raz kolejny zostały wyodrębnione z budżetu gminy środki na fundusz sołecki i fundusz mieszkańców. Łącznie na oddolne inicjatywy mieszkańców zabezpieczono: fundusz sołecki – 218 201,50 zł, fundusz mieszkańców 30 182,57 zł, co łącznie wynosi 248 384,07 zł.

Informujemy, że w ramach funduszu sołeckiego oraz funduszu mieszkańców Strumienia na rok 2020 będą realizowane następujące zdania...

Bąków

 • Wykonanie oświetlenia ul. Zielonej

 

Fundusz sołecki: 40 900,00 zł


Drogomyśl

 • Budowę oświetlenia na ul. Jaśminowej
 • Budowę oświetlenia na ulicy Malinowej
 • Budowę oświetlenia na ul. Knajska

 

Fundusz sołecki: 40 900,00 zł


Strumień

 • Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Świerkowej
 • Doposażenie siłowni przy Hali Sportowej
 • Zakupienie namiotu oraz garażu blaszanego na potrzeby klubu sportowego
 • Rozpoczęcie budowy siłowni zewnętrznej przy placu zabaw MGOK Strumień

 

Fundusz mieszkańców: 30 182,57 zł

 

Pruchna

 • Zakup piasku na murawę boiska LKS „Pruchna 99”
 • Remont pomieszczeń garażowych remizy strażackiej OSP Pruchna
 • Oświetlenia skrzyżowania ul. Bukowej z Brzozową
 • Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul. Poprzecznej

 

Fundusz sołecki: 40 900,00 zł.

 

Zabłocie Solanka

 • kontynuację zagospodarowania terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie

 

Fundusz solecki: 13 701,50 zł

 

Zabłocie

 • kontynuacje wykonania oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej

 

Fundusz sołecki: 40 900,00 zł.

 

Zbytków

 • Zabudowa opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Górniczej do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia,
 • Zakup namiotu ekspresowego,
 • Zakup ławostołów składanych.

 

Fundusz sołecki: 40 900,00 zł.

Pieniądze te są wyodrębniane z budżetu gminy, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie. Głównymi składowymi tego wzoru są dochody bieżące gminy i ilość mieszkańców przypadających na dane sołectwo.

Środki funduszu - przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi Gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i nie są sprzeczne z dokumentami o charakterze strategicznym.

Z inicjatywą wniosku mogą występować: sołtys, rada sołecka, rada mieszkańców lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców danej miejscowości.

 

Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danej miejscowości w ramach określonych środków wraz z oszacowaniem kosztów przedsięwzięć i uzasadnieniem.

Wniosek – uchwałę zebrania mieszkańców wraz z listą obecności i protokołem zebrania – jako dowodem prawidłowego zwołania i przeprowadzenia należy złożyć do urzędu.

Następnie złożone na piśmie wnioski, ocenia komisja w Urzędzie Miejskim, a ostateczna akceptacja należy do Burmistrza Strumienia.

Źródło: UM Strumień

Autor

damiano

Administrator portalu www.strumien.com

Najnowsze ogłoszenia

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. More details…