Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Strumień

Burmistrz Strumienia informuje:

Zimowe utrzymanie dróg prowadzone jest przez Wykonawców w oparciu o wytyczne dot. zimowego utrzymania dróg w sołectwach Gminy Strumień w sezonie zimowym 2019/2020, które stanowią załączniki do umów.

Zgodnie z wytycznymi sołtysi są koordynatorami akcji na terenie swoich sołectw  w zakresie uzgadniania kolejności odśnieżania, pełnienia nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem usługi oraz potwierdzania godzin wykonywanych usług.

Na terenie Strumienia usługi wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu.

 1. Wykaz firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie  2019/2020

 

Lp.

Miejscowość

Firma

1.

Strumień

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

ul. ks. Londzina 58, 43-246 Strumień

2.

Pruchna

AGRO-MPOL Jazowy Grzegorz ul. Młyńska 17 43-246 Strumień

3.

Drogomyśl

Przedsiębiorstwo Usługowe Daniel Czerwiński

ul. Źródlana 9  43-246 Zabłocie

4.

Zabłocie

Przedsiębiorstwo Usługowe Daniel Czerwiński

ul. Źródlana 9  43-246 Zabłocie

5.

Bąków

AGRO-MPOL Jazowy Grzegorz ul. Młyńska 17 43-246 Strumień

6.

Zbytków

Przedsiębiorstwo Usługowe Daniel Czerwiński

ul. Źródlana 9  43-246 Zabłocie

7.

Drogi powiatowe

w granicach miasta Strumienia

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

ul. ks. Londzina 58, 43-246 Strumień

 

 1. Wykaz telefonów do sołtysów:

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Nr telefonu

 

1.

Bąków

Barbara Maślanka

606 780 591

2.

Drogomyśl

Zbigniew Podyma

504 065 257

3.

Pruchna

Leszek Czakon

506 571 582

4.

Zabłocie

Jarosław Szast

661 484 224

5.

Zabłocie Solanka

Marek Czerwiński

601 514 039

6.

Zbytków

Bogusław Wawrzyczek

505 754 783

 

 • Wytyczne zimowego utrzymania dróg gminnych w sołectwach Gminy Strumień

              w sezonie zimowym 2019/2020

 

1. Akcja odśnieżania na drogach prowadzona będzie „na biało”.

2. Wszystkie drogi winny być utrzymywane w następującym standardzie zimowego utrzymania dróg:

a) odśnieżona jezdnia, a w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, m.in. zakręty, wzniesienia, dojazdy do skrzyżowań, przystanki autobusowe, przejazdy kolejowe);

b) gołoledź zlikwidowana do 4 godz. od jej wystąpienia;

c) po ustaniu opadów luźny śnieg (pozostały po przejeździe pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego) może zalegać na drodze do 6 godz.;

d) dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu oraz naboju śnieżnego (zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych, przymarznięta do nawierzchni jezdni), przy czym niebezpieczne miejsca ich występowania winny być posypywane materiałem uszorstniającym,

e) zaspy śnieżne mogą występować do 6 godzin.

f) w przypadku długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne ) niweczących efekty odśnieżania dróg, organizację prac odśnieżania należy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach – zaczynać odśnieżanie od dróg o największym natężeniu ruchu lub  odśnieżać  tylko jeden pas ruchu.

3. Zamawiający dopuszcza do stosowania przy zimowym utrzymaniu dróg następujące materiały:

a) piasek o uziarnieniu do 2 mm wg PN-B-11113:1996,

b) materiał uszorstniający do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu),

c) materiał uszorstniający 2-4 mm,

d) jednorodne mieszaniny materiału uszorstniający z solą o składzie wagowym 95-97% kruszywa + 5-3% soli,

e) sól drogową wg PN-86/C-84081/02.

Materiał do zimowego utrzymania dróg zapewnia Zamawiający.

Materiały składowane będą na terenie ZGKiM w Strumieniu przy ul. KS. Londzina 58.

Odbiór materiałów do zimowego utrzymania dróg możliwy będzie od poniedziałku do piątku w godz. Od 7 00 – 1500.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania i zwalczania śliskości w takim czasie aby zapewnić możliwość przejazdu i przejścia po drogach od poniedziałku do soboty od godz. 500 rano, w niedzielę i dni świąteczne od godz. 600, oraz według standardu zimowego utrzymania, o którym mowa w pkt. 2 i 3.
 2. Rozpoczęcie wykonywania usługi winno nastąpić do 2 godzin od rozpoczęcia opadów i każdorazowo wymaga uprzedniego zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usługi koordynatorom akcji zimowej (telefonicznego lub sms-owego w zależności od ustaleń).
 3. Wykonawca zobowiązany jest także przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia w czasie do 1 godziny po telefonicznym lub ustnym poleceniu przez Zamawiającego o konieczności przystąpienia do prac.

Polecenia w imieniu Zamawiającego mogą być dokonywane przez następujące osoby:

 1. Burmistrza Strumienia, Zastępcy Burmistrza,
 2. Sołtysów,
 3. Pracowników Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Strumieniu,
 4. Komendanta Komisariatu Policji w Strumieniu.
 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodobową dyspozycyjność pod nr telefonu wskazanym w ofercie.
 6. Sołtysi poszczególnych miejscowości są koordynatorami akcji zimowej na terenie swojego sołectwa w zakresie:

- uzgadniania kolejności odśnieżania dróg w sołectwie,

- pełnienia nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem usługi,

- bieżącego potwierdzania godzin wykonanej usługi.

 

 1. Drogi, które nie są administrowane przez Gminę Strumień

    

 1. Droga krajowa DK 81             –

         Katowice – 32 259 67 06

         Skoczów – 33 853 89 19

 

 1. Drogi wojewódzkie DW 939 i DW 938

        Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie – tel.  501 716 376

 

 1. Drogi powiatowe zamiejskie –

        Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

        Pan Tomasz Kowalczyk – 33 851-50-67

Autor

damiano

Administrator portalu www.strumien.com

Najnowsze ogłoszenia

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. More details…