Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków klubu

W dniu 4 marca 2022 r. (piątek) o godz. 17.30 (drugi termin 17.45) w świetlicy na stadionie sportowym w Strumieniu odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków klubu LKS "Wisła" Strumień

Porządek Walnego Zebrania:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie członków klubu oraz zaproszonych gości
2. Stwierdzenie ważności zebrania
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
4. Wybór komisji:
a) mandatowo-weryfikacyjnej
b) uchwał i wniosków
c) wyborczej
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania walnego
6. Sprawozdania:
a ) Prezesa z działalności klubu za 2021 r.
b) Skarbnika z działalności finansowej i przedstawienie bilansu za 2021 r.
c) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01 do 31.12 2021 r. oraz postawienie wniosku o udzielenie absolutorium za 2021 r.
d) Przedstawienie planu pracy na 2022 r.
7. Przedstawienie projektu zmian Statutu oraz podjęcie uchwały dotyczących zmian Statutu
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Zatwierdzenie i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i bilansu za 2021 r.
10. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11. Ogłoszenie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej po ukonstytuowaniu 
12. Wolne wnioski
13. Proponowane uchwały i wnioski
14. Zakończenie zebrania

Wszyscy członkowie klubu biorący udział w głosowaniu na Walnym Zebraniu muszą mieć opłaconą składkę członkowską na 2022 r.

Autor

stanislaw

Redaktor sportowy, sekretarz klubu LKS Wisła Strumień

Najnowsze ogłoszenia

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. More details…