Walne Zebranie Członków Klubu

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego "Wisła" w Strumieniu działając na podstawie paragrafu 22 Statutu Klubu, zwołuje na dzień 16 04 2024 r. (wtorek) o godz. 18.00 (drugi termin 18:15) w świetlicy na stadionie sportowym w Strumieniu Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu.

Porządek Walnego Zebrania:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie członków klubu oraz zaproszonych gości
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
3. Wybór komisji uchwał i wniosków, mandatowo-skrutacyjnej
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Stwierdzenie ważności zebrania
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania walnego
7. Sprawozdania:
a ) Prezesa z działalności klubu za 2023 r.
b) Skarbnika z działalności finansowej i przedstawienie bilansu za 2023 r.
c) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01 do 31.12 2023 r. oraz postawienie wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Klubu za 2023 r.
8. Przedstawienie planu pracy na 2024 r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Zatwierdzenie i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i bilansu za 2023 r.
11. Zmiana w składzie Zarządu - przyjęcie rezygnacji członka Zarządu
12. Uzupełnienie składu Zarządu - głosowanie w sprawie wyboru Członka Zarządu
13. Wolne wnioski
14. Proponowane uchwały i wnioski
15. Zakończenie zebrania

Przypominamy wszystkim członkom i osobom chcącym zostać Członkiem Klubu o obowiązku uregulowania składki członkowskiej za rok 2024.

Autor

stanislaw

Redaktor sportowy, sekretarz klubu LKS Wisła Strumień

Najnowsze ogłoszenia

Wakacyjna praca dla uczni

praca-wakacyjna
Miejscowość: Strumień
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. More details…