Raport o stanie Gminy Strumień za rok 2018

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Strumień za rok 2018. To dokument, który podsumowuje roczną działalność Burmistrza Strumienia, ze szczególnym uwzględnieniem polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Strumieniu.

Raport dotyczy działalności w roku poprzedzającym rok przedstawienia raportu, a więc w tym przypadku roku 2018. Jest źródłem wiedzy o gminie Strumień.

Przygotowanie i przedstawienie raportu jest nowym obowiązkiem wynikającym ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Zgodnie z ustawą, Burmistrz Strumienia był zobowiązany do przedstawienia raportu Radzie Miejskiej w Strumieniu do 31 maja br., natomiast radni rozpatrzą dokument na sesji absolutoryjnej zwołanej na 27 czerwca br. Zgodnie z przepisami, nad raportem może zostać przeprowadzona debata. Mogą w niej również wziąć udział mieszkańcy gminy, pod warunkiem złożenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strumieniu pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Strumieniu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. do 26 czerwca br. Liczba mieszkańców, którzy mogą zabrać głos w debacie wynosi 15 osób. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszeń. Zgłoszenie, z którego musi jasno wynikać, że dana osoba chce wziąć udział w debacie, powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem. Lista poparcia musi zawierać nie tylko podpisy, ale również imiona, nazwiska i adresy zamieszkania, aby można było zweryfikować, czy podpisane osoby są mieszkańcami gminy.

Raport wraz z drukiem zgłoszenia jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Informacje - Raport o stanie gminy.

Zobacz raport w BIP

 

Źródło: www.strumien.pl

Autor

damiano

Administrator portalu www.strumien.com

Najnowsze ogłoszenia

Wakacyjna praca dla uczni

praca-wakacyjna
Miejscowość: Strumień
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. More details…