Remont ul. Głównej w Pruchnej

Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S – ul. Główna w Pruchnej - Etap I” (od nawierzchni przebudowanej w 2010r. do obrębu skrzyżowania z ul. Stawową).
Wykonawcą robót jest firma FBSerwis S.A. z Warszawy, a Nadzór inwestorski sprawować będzie firma „PRO-ADMINI” Szymon Drożeński z Zebrzydowic.

Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:

 • wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 290 m i szerokości jezdni 6,0m z normatywnymi poszerzeniami na łukach poziomych, dostosowując odcinek drogi do docelowego ruchu KR3;
 • wykonanie po stronie lewej odcinka chodnika o łącznej długości 241 m i szerokości 2,20 m, następnie na długości 49 m pobocza utwardzonego bitumicznego (w konstrukcji jezdni) o szerokości 1,0 m;
 • wykonanie po prawej stronie pobocza gruntowego ulepszonego (nawierzchnia destrukt asfaltowy) o długości 146m o szerokości 1,0 m, następnie na długości 144 m pobocza utwardzonego bitumicznego (w konstrukcji jezdni) o szerokości 1,0 m;
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej (kanał główny fi 315, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe z wpustami krawężnikowo-ulicznymi) oraz umocnionego wylotu do rowu);
 • wykonanie rowów przydrożnych;
 • przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi (w ok. 0+151 z ul. Cichą i w km 0+243 z ul. Stawową) poprzez korektę geometrii łuków poziomych;
 • umocnienie skarpy płytami ażurowymi;
 • montaż barier energochłonnych;
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń BRD, w tym: wykonanie oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych (znaki aktywne D-6 z światłami pulsacyjnymi koloru żółtego zasilanymi poprzez instalację solarną, detektory ruchu wraz z przyciskami dla pieszych i zabudowanymi w ciągu jezdni aktywnymi punktowymi elementami odblaskowymi);
 • przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych (teletechnika, wodociąg, gazociąg);
 • roboty wykończeniowe – humusowanie, obsianie trawą.

 

Od dnia 24.06.2019r. rozpoczną się roboty związane z realizacją w/w inwestycji. Planowany termin zakończenia zadania to pierwsza dekada listopada 2019r.

Wartość zadania wynosi ok. 1,55 mln zł, z czego ok. 835 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych, a pozostałe nakłady sfinansowane zostaną z budżetu Powiatu, przy współudziale finansowym Gminy Strumień. 

O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją Inwestycji będziemy na bieżąco informować.

Zasadniczo utrudnienia w ruchu będą polegały na wprowadzeniu ruchu wahadłowego wraz z ograniczeniem prędkości.

Źródło: www.strumien.pl

Autor

damiano

Administrator portalu www.strumien.com

Najnowsze ogłoszenia

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. More details…