Pozyskano środki na kanalizację w Bąkowie

Burmistrz Strumienia Anna Grygierek podpisała umowę pożyczki na kontynuację kanalizacji w Bąkowie. Dzięki środkom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w sołectwie przybędzie ok. 750 m kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna prowadzona będzie wzdłuż ulic: Łączna, Główna, Szeroka, Pniwie w Bąkowie jako kanalizacja grawitacyjna i ciśnieniowa. Łączny koszt tej inwestycji to 857 145 zł z czego dofinansowanie w formie pożyczki wynosi 441 000 zł.

 

Jest to 2 część I etapu projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przepompowniami, odtworzeniem nawierzchni, budową zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2630S do pompowni P1. W planach jest także wykonanie jednej przepompowni ścieków wraz z kanałami tłocznymi.

Mieszkańcy kanalizowanych terenów muszą jednak pamiętać, że przyłącza do budynków, tj. odcinki od instalacji wewnętrznej w budynku do pierwszej studzienki na działce lub (w przypadku braku studzienki) do granicy działki będą  musieli wykonać we własnym zakresie i z własnych środków.

 

Dofinansowanie pozyskano w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. "Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych".

 

Warto dodać, że w listopadzie minionego roku zakończyła się 1 część zadania w ramach, którego wykonano ciągi kanalizacji grawitacyjnej oraz rurociąg tłoczny w kierunku Jarząbkowic. Ta część zadania zakończyła się włączeniem do istniejącej studni  kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jarząbkowice w gminie Pawłowice.  

 

Na tym nie koniec planów dotyczących rozbudowy kanalizacji w Bąkowie. W kwietniu tego roku Gmina Strumień złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach naboru z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zarząd województwa śląskiego podjął już uchwałę o kolejności przysługiwania pomocy. Obecnie trwa weryfikacja wniosków. Inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż części ulic: Pniwie, Główna, Wiosenna, Szkolna i Błękitna w Bąkowie.

Źródło: UM Strumień

Autor

damiano

Administrator portalu www.strumien.com

Najnowsze ogłoszenia

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. More details…